ΣΤΟΚΟΙ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Bodyfiller Light – LESONAL

Ελαφρύς πολυεστερικός στόκος δυο συστατικών σχεδιασμένος για το γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών σε επιφάνειες αυτοκινήτων από ατσάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, αλουμίνιο και μικρών γρατσουνιών σε πλαστικά.

Kombi Filler – SIKKENS

Λεπτός στόκος σπάτουλας για γέμισμα μικροελαττωμάτων και σημαδιών από γρατσουνιές στα αμαξώματα επιβατικών αυτοκινήτων και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης.

Έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε καινούρια εξαρτήματα καθώς και για επισκευές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της προεργασίας που εμφανίζονται όταν εφαρμόζονται οι πρώτες επιστρώσεις του χρώματος.

Polykit Classic – SIKKENS

Σιδηρόστοκος δυο συστατικών, σχεδιασμένος για το γέμισμα βαθουλωμάτων και επιφανειακών ανωμαλιών σε μέρη του αμαξώματος από ατσάλι, επιψευδαργυρωμένο ατσάλι και αλουμίνιο

Polykit IV – SIKKENS

Πολυεστερικό γεμιστικό αμαξώματος, δύο συστατικών, σχεδιασμένο για το γέμισμα εσοχών και ανωμαλιών σε επιφάνειες, σε μέρη αμαξώματος από ατσάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, αλουμίνιο και μικρές χαραγές σε πλαστικό.

Polysoft Light – SIKKENS

Ελαφρύς πολυεστερικός στόκος δυο συστατικών σχεδιασμένος για το γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών σε επιφάνειες αυτοκινήτων από ατσάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, αλουμίνιο και μικρών γρατσουνιών σε πλαστικά.

Polysoft Plastic – SIKKENS

Πολυεστερικό γεμιστικό αμαξώματος για εσοχές και ανωμαλίες των επιφανειών. Ειδικά σχεδιασμένο για μικρές έκτασης ανακατασκευές και επισκευές σε πλαστικά μέρη αυτοκινήτων.

Polystop LP – SIKKENS

Το Polystop LP (Long Potlife-Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μίγματος) είναι ένας πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών, για γέμισμα βαθουλωμάτων και εξομάλυνση ατελειών στην επιφάνεια. Ανάλογα με την αναλογία ανάμιξης η διάρκεια ζωής του μίγματος μπορεί να μεταβληθεί, ώστε να επιτευχθεί η ιδανική εφαρμογή. Η λεπτή υφή του κάνει το Polystop LP ιδανικό για αποπεράτωση πάνω σε βαθειές γρατσουνιές από το τρίψιμο ή τραχύτερους στόκους.